Kännetecken: Framvingarna är bruna och har svart bak- och framkant. Mörk fläck i bakhörnet med vit inre begränsning. Antydan till oval och njurfläck som syns som inbuktning i mörka framkanten. Ytterkanten vågig. Kapuschong på mellankroppen.

Cucullia
lychnitis

Grågult kapuschongfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scrophularia, Verbascum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Asteris är gråare, har tydligare oval och njrufläck och saknar vågig ytterkant.
Kännetecken: Framvingarna är grå i bakre delen och bruna i främre delen och har svart bak- och framkant. Brun fläck i bakhörnet med vit inre begränsning. Ganska tydlig oval och njurfläck. Kapuschong på mellankroppen.

Cucullia
asteris

Asterkapuschongfly

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 38-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aster, Solidago virgaurea