Kännetecken: Mycket variabel teckning. Ytterkant rundad. Vingen kort. Inre halvan av njurfläcken mörk. Inre delen av vingen ofta mörkare.

Conistra
vaccinii

Lingonplattfly

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus, Populus, Prunus padus, Quercus, Ribes, Rubus, Rumex, Salix, Sorbus, Ulmus, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Rubiginea har mer långsmala vingar och nästan alltid rikligt med mörka fläckar på vingarna. Rubiginea har svarta fläckar längs kanterna på bakkroppens undersida vilket vaccinii saknar.
Kännetecken: Rikligt med mörka fläckar på rostgula vingar gör den i regel lätt att känna igen. Kan ibland nästan sakna mörka fläckar.

Conistra
rubiginea

Rostgult plattfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Malus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa, Rubus, Rumex, Salix, Taraxacum