Kännetecken: Karakteristiska svarta fläckar i njurfläcken avgränsade av ljusa vingribbor samt svart fläck i inre halvan av ovalen gör den lätt att känna igen.

Conistra
rubiginosa

Svartprickigt plattfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 31-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Crataegus, Galium, Plantago, Prunus, Quercus, Salix, Ulmus
Arterna är: Lika
Skillnad: Rubiginosas distinkta svarta fläckar avdelade med ljusa ribbor i njurfläcken skiljer dem åt. Rubiginosa har svarta fläckar längs kanterna på bakkroppens undersida vilket vaccinii saknar.
Kännetecken: Mycket variabel teckning. Ytterkant rundad. Vingen kort. Inre halvan av njurfläcken mörk. Inre delen av vingen ofta mörkare.

Conistra
vaccinii

Lingonplattfly

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus, Populus, Prunus padus, Quercus, Ribes, Rubus, Rumex, Salix, Sorbus, Ulmus, Vaccinium myrtillus