Kännetecken: Två-tre mörka prickar i bakre halvan av njurfäcken och ofta en till mitt på yttre kanten. Inget svart i ovalen. Vingen oftast enhetligt brungrå, men finns form med mörk rödbrun vinge med ljusare framkant.

Conistra
erythrocephala

Gulhövdat plattfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Fagus, Fragaria, Galium, Plantago, Quercus, Taraxacum, Ulex, Ulmus, Viola
Arterna är: Lika
Skillnad: Rubiginosas svarta fläckar i njurfläcken är större och erythrocephala saknar svart fläck i ovalen.
Kännetecken: Karakteristiska svarta fläckar i njurfläcken avgränsade av ljusa vingribbor samt svart fläck i inre halvan av ovalen gör den lätt att känna igen.

Conistra
rubiginosa

Svartprickigt plattfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 31-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Crataegus, Galium, Plantago, Prunus, Quercus, Salix, Ulmus