Kännetecken: Blekt grönvita vingar med brett mörkgrått utkantsband på alla vingar och tydlig svart diskpunkt på framvingen. Bakvingens undersida gröngul med svart pudring, blekare utkantsband och vit diskfläck med röd kant. Fjällart.

Colias
tyche

Fjällhöfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus alpinus, Caragana, Oxytropis, Trifolium repens
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Svavelgul höfjäril har bredare mörka utkantsband som saknar ljusa fläckar. Undersida: Bakvingen hos svavelgul höfjäril är gulare och jämnt färgad utan ljusare utkantsband. Fjällhöfjäril håller till i och ovanför fjällbjörkskogen, svavelgul höfjäril normalt längre ned.
Kännetecken: Hanen har citrongula vingar, honan vita med blågrön ton. Svarta utkantsband på båda vingparen, bredare på framvingen. Undersidan gröngul med vit diskfläck på bakvingen, vit med svart kant på framvingen. Vinröda vingfransar.

Colias
palaeno

Svavelgul höfjäril

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 42-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum