Kännetecken: Hanen har citrongula vingar, honan vita med blågrön ton. Svarta utkantsband på båda vingparen, bredare på framvingen. Undersidan gröngul med vit diskfläck på bakvingen, vit med svart kant på framvingen. Vinröda vingfransar.

Colias
palaeno

Svavelgul höfjäril

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 42-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Svavelgul höfjäril har inga ljusa fläckar i det mörka utkantsbandet som dessutom når bakkanten och diskfläcken på framvingen är mindre. Undersida: Svavelgul höfjäril har ingen röd kant runt den vita diskfläcken på bakvingen som dessutom i regel är enkel och inte dubbel som hos ljusgul höfjäril. Svavelgul höfjäril saknar också rödbruna fläckar i yttre delen av vingarna.
Kännetecken: Ljusgula vingar med brett svart utkantsband med gula fläckar på framvingen. Stor svart diskfläck på framvingen och dito orange på bakvingen. Bakvingens undersida gul med två vita fläckar inringade av rött mitt på vingen.

Colias
hyale

Ljusgul höfjäril

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 40-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Cytisus, Lotus, Medicago, Trifolium, Vicia