Kännetecken: Gulorange vingar med brett svart utkantsband. Stor svart diskfläck på framvingen och dito orange på bakvingen. Bakvingens undersida gul med två vita fläckar inringade av rött mitt på vingen.

Colias
croceus

Rödgul höfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Fabaceae, Hippocrepis, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Onobrychis viciifolia, Trifolium, Vicia
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Rödgul höfjäril är mer orange och det mörka utkantsbandet går ända till bakkanten medan det hos ljusgul höfjäril tonas ut innan bakkanten. En del honor av rödgul höfjäril är ljusgula. Undersida: Bakvingarna identiska. Framvingen är hos rödgul höfjäril klarare gul i den inre delen som svarar mot det orange på ovansidan.
Kännetecken: Ljusgula vingar med brett svart utkantsband med gula fläckar på framvingen. Stor svart diskfläck på framvingen och dito orange på bakvingen. Bakvingens undersida gul med två vita fläckar inringade av rött mitt på vingen.

Colias
hyale

Ljusgul höfjäril

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 40-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Cytisus, Lotus, Medicago, Trifolium, Vicia