Kännetecken: Brungula vingar med små ögonfläckar. Undersidan av bakvingen är gråbrun med flera små men tydliga ögonfläckar och ett brett vitt tvärband innanför. I norra halvan av Sverige (drygt) är ögonfläckarna reducerade eller saknas.

Coenonympha
tullia

Starrgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eriophorum, Festuca, Poa
Arterna är: Lika
Skillnad: Översida: Kamgräsfjäril har mer glans. Undersida: Kamgräsfjäril saknar ögonfläckar på bakvingen. Det gör starrgräsfjäril också i norra Sverige, men då saknas också ögonfläck på framvingen och framvingen är mer grå. Kamgräsfjäril flyger på torra marker, starrgräsfjäril på myrar.
Kännetecken: Brungula´vingar med mörk ytterkant och liten mörk fläck nära framvingespetsen. Framvingens undersida som ovansidan men har tydlig ögonfläck. Bakvingen grå med mörkare inre del med ljust tvärband i gränsen från övre kanten.

Coenonympha
pamphilus

Kamgräsfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Poa