Kännetecken: Variabel. Ljusgrå framvingar med mörkare grå teckning i form av tvårband från framkanten 1/4 ut samt halvvägs ut mot bakhörnet och fläck långt ut vid framkanten. Liten och jämförelsevis brokigt tecknad.

Cnephasia
asseclana

Mellangråvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Humulus, Mentha, Plantago, Ranunculus, Rumex
Arterna är: Lika
Skillnad: Nubilana har brun nyans på framvingarna vilket asseclana (och andra arter i Cnephasia) saknar.
Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med vita spetsar på många fjäll. Mörkt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Honan ljusare och tydligare tecknad med tvärband längs ytterkanten och svängt tvärband 1/4 ut.

Neosphaleroptera
nubilana

Hagtornsgråvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus, Pyrus