Kännetecken: Gråbruna framvingar med svagt nätmönster, mörkbrunt rotfält, rundad mörkbrun fläck långt ut vid framkanten och mörkbrunt centralt tvärband. Tvärbandet är i regel brutet i främre halvan och breddas diffust utåt i bakre halvan.

Choristoneura
hebenstreitella

Rönnbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 19-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Hedera helix, Myrica gale, Quercus, Salix, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Forsterana har det centrala tvärbandet ännu mera avbrutet och saknar mörkt rotfält.
Kännetecken: Ljust gråbruna breda framvingar med svagt nätmönster. Mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet som i regel bara syns som två fläckar vid kanterna. Mörkbrun fläck långt ut vid framkanten.

Lozotaenia
forsterana

Skogsbredvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Hedera helix, Larix, Lonicera, Picea abies, Ribes, Stachys, Vaccinium