Kännetecken: Karakteristisk. Brunsvarta framvingar med rikligt med gula och glansiga blygrå fläckar. Åtminstone centrala delarna av vingfransarna gula.

Celypha
siderana

Spireabrokvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aruncus, Filipendula, Spiraea
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Det gula är betydligt mer mättat hos siderana, speciellt i den inre delen av framvingen. Hos karelica är det gulbrunt i inre delen och mer orangegult i yttre delen. Åtminstone centrala delen av vingfransarna gula hos siderana, medan de hos karelica är helt grå eller delvis smutsgula. Siderana också större.
Kännetecken: Karakteristisk. Gråsvarta framvingar med blågrå glänsande fläckar och tvärband. Huvud, mellankropp och rotfält med varierande mängd ljust gulbruna fjäll. Gulbruna korta hakar längs framkanten som övergår i blågrått.

Selenodes
karelica

Åkerväddsvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis