Kännetecken: Brunsvarta framvingar med röd ton. Vit oval och njurfläck. Från njurfläcken går två karakteristiska vita streck mot ytterkanten. Vit fläck längst in på bakkanten. Ytterfältet i regel ljusare.

Celaena
haworthii

Svartvitt kärrfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eriophorum angustifolium, Iris, Juncaceae, Juncus, Luzula campestris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: En form av leucostigma påminner lite om haworthii, men denna har ett ganska rent ljusbrunt band i yttre delen av framvingen, medan haworthii har breda svarta kilar i det ljusa tvärbandet om det finns något. Haworthii har en lite run oval, medan den hos leucostigma är större och mer avlång.
Kännetecken: Variabel med bruna framvingar och alltid stor böjd njurfläck som är ljus i yttre delen. En variant har jämnt brun framvinge. En annan distinkt ljusare ytterfält och två vita streck från njurfläcken mot ytterkanten.

Helotropha
leucostigma

Sumpfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Carex, Cladium, Epilobium, Iris, Sparganium