Kännetecken: Hanen har gula framvingar med några svarta fläckar i inre delen och diffusa svart fläckar längs ytterkanten. Honan är mörkare med sammanhängande svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida brun med gulaktiga fläckar.

Carterocephalus
silvicola

Svartfläckig glanssmygare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Calamagrostis purpurea, Cynosurus, Elytrigia repens, Milium effusum
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Honan av svartfläckig glanssmygare påminner om gulfläckig glanssmygare medan hanen är till stora delar gul på framvingarna. Honan av svartfläckig glanssmygare har sammanhängande mörkt fält längs ytterkanten utan gula fläckar och det gula fältet innanför bildar ett obrutet band, medan gulfläckig glanssmygare har ett brutet band med fläckar isolerade med mörka vingribbor. Undersida: Mycket lika för båda könen.
Kännetecken: Svartbruna vingar med distinkta bärnstensgula fläckar som är tydligt delade av mörka vingribbor. Band av mer diffusa fläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida gulbrun med stora ljusgula eller gulvita fläckar.

Carterocephalus
palaemon

Gulfläckig glanssmygare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 25-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alopecurus, Brachypodium, Bromus ramosus, Calamagrostis, Dactylis, Molinia, Phleum