Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med många vitspetsade fjäll. Lite varierande grupper av resta svarta fjäll (normalt 2 st 1/4 ut, 3 st 1/2 ut och 2 st 3/4 ut) som ofta har några vita fjäll precis utanför.

Carpatolechia
notatella

Videkantmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens
Arterna är: Lika
Skillnad: Notatella har mer jämn grå grundfärg på hela framvingen, medan perspersella har 3 ljusare tvärgående stråk.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med omväxlande ljusare och mörkare stråk. Två par av fläckar med svarta resta fjäll bildar antydan till tvärband i inre delen. Diffust vitt tvärband långt ut. Vita palper med 4 svarta ringar.

Altenia
perspersella

Kråkrisstävmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum nigrum