Kännetecken: Rödbruna framvingar med diffusa vita tvärlinjer 1/3 och 4/5 ut som båda har svart skuggning.Ofta tunna rödaktiga stråk som delar inre tvärbandet. Två diffusa svart diskpunkter. Inomhus.

Cadra
cautella

Kortvingat fruktmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Biviella har tydligare inre vitt tvärband och är grå med rödtonad vingbas, medan cautella istället är rödaktig på hela framvingen. Cautella i princip enbart inomhus, medan biviella hittas utomhus.
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med rödbruna fjäll vid vingbas och på mellankropp. Rakt vitt tvärband 1/3 ut och ett krokigare 4/5 ut som båda har mörk skuggning mot mitten. Två svarta sammanfallande diskpunkter.

Vitula
biviella

Tallhängemott

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus