Kännetecken: Rödbruna framvingar med diffusa vita tvärlinjer 1/3 och 4/5 ut som båda har svart skuggning.Ofta tunna rödaktiga stråk som delar inre tvärbandet. Två diffusa svart diskpunkter. Inomhus.

Cadra
cautella

Kortvingat fruktmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Kuehniella är i snitt större. Om inre tvärlinjen syns har den ett tydligt hack i bakre halvan hos kuehniella, medan den hos cautella har ett relativt rakt förlopp. Cautella är normalt mörkare och mer rödtonad och har ofta korta längsgående rödaktiga streck.
Kännetecken: Grå eller brungrå framvingar med två diffusa vita tvärlinjer 1/3 respektive 4/5 ut. Båda linjerna har mörk skuggning mot mitten och den inre har ett kraftigt hack i bakre halvan. Hittas (enbart) inomhus.

Ephestia
kuehniella

Kvarnmott

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: