Kännetecken: Vita vingar med i regel gott om brunaktiga prickar. Tre ganska diffusa krökta, bruna tvärlinjer på framvingen. Hanen har kamtandade antenner.

Cabera
exanthemata

Gulvit streckmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 25-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Corylus avellana, Populus tremula, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Hanen av exanthemata har kamtandade antenner men honan är lik. Ternata är mindre, har lite finare pudring, ofta men inte alltid svarta streck längs ytterkanten, lite spetsig bakvinge och spetsigare framvinge med tydligare krök på framkanten nära hörnet.
Kännetecken: Ljusgrå vingar med bruna prickar och 3-4 lite diffusa tvärlinjer. Saknar diskpunkter.

Scopula
ternata

Blåbärslövmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum