Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
napaea

Fjällpärlemorfjäril

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola
Arterna är: Lika
Skillnad: Fjällpärlemorfjäril har kraftigt vinklat framhörn på bakvingen vilket syns väldigt tydligt från undersidan. Ovansida: Brunfläckig pärlemorfjäril har sammanhängande pilfläckar längs ytterkanten, fjällpärlemorfjäril har grunda trianglar. Långt in vid framvingens framkant har brunfläckig pärlemorfjäril i regel en avlång fläck med ljusare grågul kärna, fjällpärlemorfjäril har där istället två svarta prickar eller ett avlångt streck. Undersida: Bakvingens undersida mycket olika. Brunfläckig pärlemorfjäril har större vita fläckar längs ytterkanten med tydlig svart inre begränsning och en stor svart prick i det stora roströda fältet nära basen.
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar som bl.a. består av sammanhängande pilfläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar, svarta vingribbor och stor svart prick i diskfältet.

Boloria
selene

Brunfläckig pärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola palustris, Viola riviniana