Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
napaea

Fjällpärlemorfjäril

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola
Arterna är: Lika
Skillnad: Fjällpärlemorfjäril har kraftigt vinklat framhörn på bakvingen vilket syns väldigt tydligt från undersidan. Ovansida: Teckningen mycket lik. Prydlig pärlemorfjäril har som namnet antyder skarpare trianglar längs ytterkanten som ofta hänger samman så att det bildas gula halvmånar. Långt in vid framvingens framkant har prydlig pärlemorfjäril i regel en avlång fläck med ljusare grågul kärna, fjällpärlemorfjäril har där istället två svarta prickar eller ett avlångt streck. Undersida: Bakvingens undersida mycket olika. Prydlig pärlemorfjäril har tydligt tvärband av gulvita fläckar och inte lika roströd teckning.
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar av varierande storlek som bl.a. består av trekantiga fläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar och svart prick i diskfältet.

Boloria
euphrosyne

Prydlig pärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 34-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Rubus, Vaccinium uliginosum, Viola palustris