Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
napaea

Fjällpärlemorfjäril

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Ovansida: Hanen av fjällpärlemorfjäril har tunnare svart teckning och möjligen har fjällpärlemorfjäril ett mer sammanhängande centralt tvärband. I övrigt inga säkra skiljetecken. Undersida: På framvingarna har myrpärlemorfjäril tydligare svarta fläckar. På bakvingarna är de vita utkantsfläckarna mer tillplattade hos myrpärlemorfjäril och den roströda fläcken mitt på framkanten är kortare, medan den hos fjällpärlemorfjäril är mer utdragen och löper över tre av cellerna.
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
aquilonaris

Myrpärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Viola