Kännetecken: Gulgrå vingar med svartviolett pudring i inre halvan. Inre delen av bakvingens undersida mörkt rostbrun med gulaktigt band av fläckar där den främsta och en smal central är vita. Yttre delen diffust tecknat i gråbrunt med violett ton.

Boloria
improba

Dvärgpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Dvärgpärlemorfjäril är mindre och flyger på fjällhed medan Friggas pärlemorfjäril flyger på mossar. Ovansida: Friggas pärlemorfjäril har normalt mycket klarare gulröd teckning och mer distinkta svarta fläckar. Undersida: Friggas pärlemorfjäril är betydligt skarpare tecknad på bakvingen, speciellt är fläckarna i det ljusa bandet skarpt markerade med svarta kanter.
Kännetecken: Gulröda vingar med svart pudring vid roten, svarta tvärband i inre delen, runda svarta fläckar och längst ut fläckar som bildar ett band. Inre delen av bakvingens undersida mörkt rostbrun med gulaktigt band av fläckar där den främsta är vit.

Boloria
frigga

Friggas pärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 38-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Rubus chamaemorus, Salix, Vaccinium