Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar av varierande storlek som bl.a. består av trekantiga fläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar och svart prick i diskfältet.

Boloria
euphrosyne

Prydlig pärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Rubus, Vaccinium uliginosum, Viola palustris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Ovansida: De svarta fläckarna längs ytterkanten är (i stort sett) sammanhängande hos brunfläckig pärlemorfjäril, medan de hos prydlig pärlemorfjäril är friliggande fyllda trekanter. Undersida: På bakvingen hos brunfläckig pärlemorfjäril är de vita fläckarna längs ytterkanten mer trekantiga och med tydligare svart inre begränsning, vingribborna mer markerat svarta, den svarta fläcken i diskfältet större och färgtonen inte lika varm.
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar som bl.a. består av sammanhängande pilfläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar, svarta vingribbor och stor svart prick i diskfältet.

Boloria
selene

Brunfläckig pärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola palustris, Viola riviniana