Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar av varierande storlek som bl.a. består av pilfläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar med vit kärna och saknar svart prick i diskfältet.

Boloria
eunomia

Svartringlad pärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Viola palustris
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Fläckarna längs ytterkanten är pilspetsformade hos svartringlad pärlemorfjäril, medan de hos prydlig pärlemorfjäril är ifyllt trekantiga. Undersida: På bakvingarna hos svartringlad pärlemorfjäril är de vita fläckarna längs ytterkanten skarpare begränsade inåt, de svarta fläckarna innanför har tydligare vit kärna, alla fläckarna i det ljusa bandet har samma nyans (och de två centrala delade av svart streck), medan den stora i mitten hos prydlig pärlemorfjäril i regel är vitare än de övriga. Svartringlad pärlemorfjäril saknar för det mesta svart fläck i diskfältet.
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar av varierande storlek som bl.a. består av trekantiga fläckar längs ytterkanten. Bakvingens undersida har vita fläckar längs ytterkanten, band av svarta fläckar och svart prick i diskfältet.

Boloria
euphrosyne

Prydlig pärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 34-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Rubus, Vaccinium uliginosum, Viola palustris