Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
aquilonaris

Myrpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Viola
Arterna är: Lika
Skillnad: Myrpärlemorfjäril har kraftigt vinklat framhörn på bakvingen vilket syns väldigt tydligt från undersidan. Ovansida: Bäckpärlemorfjäril har ofta kraftigare svart teckning och längs ytterkanten är det sammanhängande fläckar som bildar ett diffust tvärband, myrpärlemorfjäril har istället grunda trekanter längs ytterkanten, Undersida: Bakvingens undersida helt olika. Myrpärlemorfjäril mer kontrastrikt tecknad med flera vita fält.
Kännetecken: Gulröda vingar med svart pudring vid roten, svarta tvärband i inre delen, runda svarta fläckar och längst ut fläckar som bildar ett band. Inre delen av bakvingens undersida brunorange med gulaktigt band av fläckar, yttre har rostbruna fläckar.

Boloria
thore

Bäckpärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 34-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola