Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
aquilonaris

Myrpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Viola
Arterna är: Lika
Skillnad: Myrpärlemorfjäril har kraftigt vinklat framhörn på bakvingen vilket syns väldigt tydligt från undersidan. Ovansida: Frejas pärlemorfjäril har kraftigare svart teckning och längs ytterkanten är det sammanhängande pilfläckar, myrpärlemorfjäril har istället grunda trekanter längs ytterkanten, Undersida: Frejas pärlemorfjäril kraftigare och hackigare svart markering centralt på vingen och mönstret på vingarna skiljer sig åt.
Kännetecken: Gulröda vingar med svart pudring vid roten, svarta tvärband i inre delen, runda svarta fläckar och längst ut pilfläckar. Bakvingens undersida brokig i halmfärgat och rostrött med svartkantade vita fläckar.

Boloria
freija

Frejas pärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum