Kännetecken: Smala enfärgade mörkt brungrå glänsande framvingar med purpurglans. Antenner mörka med ljusare ringar.

Augasma
aeratellum

Trampörtsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum aviculare
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Aeratellum är purpurglänsande och lutarea mer brunglänsnade. Lutarea flyger tidigare (maj och första halvan av juni jämfört med andra halvan av juni och juli). Närvaro av respektive värdväxt är god indikation på respektive art. Lutarea ses ofta i stora antal kring buskstjärnblomma. Aeratellum mycket sällsynt i sydligaste Sverige.
Kännetecken: Smala enfärgade mörkgrå glänsande framvingar. Antenner med ljusa och mörka ringar och hölls riktade framåt och utåt. Dagaktiv och kan ofta ses vilande på värdväxtens blommor i stora antal.

Coleophora
lutarea

Grå kapselsäckmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria holostea