Aristotelia ericinella Blystrimmig ljungmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar, ljusare brunorange längs bakkanten. 4 silvriga tvärband, de två inre utåt- och de yttre inåtriktade och mittersta möts. Silvrig fläck vid basen och flera vita fläckar runt spetsen. Palperna mörkgrå med vita ringar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Empetrum nigrum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Utbredningen överlappar inte, heliacella knuten till fjällhed med fjällsippa. Heliacella har bara ett tydligt tvärband och de andra fläckarna bildar inga klara tvärband och det andra palpsegmentet är till stora delar vitt, medan det är svart med vita ringar hon ericinella.

Aristotelia heliacella Fjällsippefilosofmal

Alla foton
Kännetecken: Brunröda framvingar med 4 silvriga fläckar vid framkanten och 3 vid bakkanten där de inre möts och bildar tvärband. Silvrig fläck vid roten och silvrigt streck längs bakre delen av spetsen. Palpsegment 2 mest vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala