Kännetecken: Mörkbruna vingar med orange halvmånar längs ytterkanterna. Undersidan gråbrun med band av stora orange fläckar längs ytterkanten, svarta prickar med bred vit kant och vitt trekantigt längsgående streck mitt på bakvingen.

Aricia
artaxerxes

Midsommarblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Geranium sanguineum, Helianthemum nummularium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Tills nyligen betraktade som samma art och skillnaderna i yttre utseende ger inga definitiva skillnader även om rödfläckig normalt har fler, större och tydligare orange halvmånar på ovansidan. Rödfläckig blåvinge förekommer med säkerhet bara i Skåne och Blekinge och de två arterna överlappar troligen i Blekinge. Rödfläckig blåvinge flyger med två generationer och midsommarblåvinge med en generation mellan dessa men det finns förstås lite överlapp.
Kännetecken: Mörkbruna vingar med orange halvmånar längs ytterkanterna. Undersidan gråbrun med band av stora orange fläckar längs ytterkanten, stora svarta prickar med bred vit kant och vitt trekantigt längsgående streck mitt på bakvingen.

Aricia
agestis

Rödfläckig blåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erodium, Geraniaceae, Geranium, Helianthemum nummularium