Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med bl.a. 2 rader av runda svarta fläckar i yttre halvan. Undersidan har gröngul inre del med 2 bruna tvärlinjer och yttre del som är rödgrå som skiljs från inre med en vit vågig linje.

Argynnis
laodice

Skuggpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 52-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola palustris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Skuggpärlemorfjäril har runda svarta fläckar längs ytterkanten, hedpärlemorfjäril halvmånar. Undersida: Bakvingarna helt annorlunda, skuggpärlemorfjäril saknar fläckar och har istället en tydligt tvådelad bakvingeundersida.
Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är brungul, grön längs bakkanten. Inre delen har 14-16 silverfläckar. Utanför finns 4 bruna fläckar med silverkärna. Längs ytterkanten finns 7 silverfläckar.

Argynnis
niobe

Hedpärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 41-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola tricolor