Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är olivgrön i inre delen med 14-16 silverfläckar. Yttre delen är brungul och längs ytterkanten finns silverfläckar som är inåt begränsade av gröna halvmånar.

Argynnis
aglaja

Ängspärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 48-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta, Viola palustris, Viola tricolor
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ängspärlemorfjäril är mycket större och framvingarna betydligt bredare. Ovansida: Ängspärlemorfjäril har distinkta pilspetsfläckar längs ytterkanten, myrpärlemorfjäril har mer diffusa triangulära fläckar. Undersida: Bakvingarna helt annorlunda. Ängspärlemorfjäril har gröntonade med silvriga fläckar myrpärlemorfjäril roströda med gul och vit teckning,
Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens framhörn kraftigt vinklat. Bakvingens undersida har roströd inre del med vit prick i diskfältet och vitt fält utanför. Ytterfältet rostrött med vita fläckar runt kanterna.

Boloria
aquilonaris

Myrpärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 29-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Viola