Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är olivgrön i inre delen med 14-16 silverfläckar. Yttre delen är brungul och längs ytterkanten finns silverfläckar som är inåt begränsade av gröna halvmånar.

Argynnis
aglaja

Ängspärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 48-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta, Viola palustris, Viola tricolor
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Inga säkra skillnader. Bakvingens undersida: Hedpärlemorfjäril är brungul med grönt stråk längs bakkanten och har 4 bruna fläckar med silverkärna i yttre delen. Ängspärlemorfjäril är grön i hela inre delen och gul i yttre och saknar bruna fläckar.
Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är brungul, grön längs bakkanten. Inre delen har 14-16 silverfläckar. Utanför finns 4 bruna fläckar med silverkärna. Längs ytterkanten finns 7 silverfläckar.

Argynnis
niobe

Hedpärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 41-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola tricolor