Kännetecken: Hanen har brungrå framvingar med mörkbrun teckning i form av mustaschfläck långt in, centralt tvärband och mörk fläck långt ut som fortsätter som smalt streck mot bakhörnet. Honan svagt tecknad med nätmönster.

Archips
rosanus

Häcksommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 15-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Myrica, Prunus, Pyrus
Arterna är: Lika
Skillnad: Hanen av rosana har inre mörka fläcken mustaschformad och i ytterfältet fortsätter den mörka fläcken i regel som en tunn linje mot bakhörnet, men den kan vara bredare som ofta hos crataegana. Honan av rosana mycket svagare tecknad än crataegana som i regel har ett fullständigt centralt tvärband.
Kännetecken: Brungrå framvingar. Mörkbrun fläck längst in från bakkanten, centralt tvärband från bakkanten som inte når framkanten hos hanen och mörkbrun fläck långt ut vid framkanten som fortsätter som smalt band mot bakhörnet.

Archips
crataeganus

Hagtornssommarvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus