Kännetecken: Dagaktiv. Hanen sågtandade antenner. Framvingar bruna med varierande teckning i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta och på baksidan är det svarta ytterkantsbandet avbrutet.

Archiearis
parthenias

Brun flickfjäril

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens, Sorbus aucuparia
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Parthenias framvingar är bruna och nothas mer grå. Parthenias flyger lite tidigare. Hanen hos notha har kamformiga antenner, parthenias har sågtandade. På undersidan på bakvingen är det svarta bandet längs ytterkanten obrutet hos notha, medan det hos parthenias är avbrutet mitt på av en orange spets som i regel når ytterkanten.
Kännetecken: Dagaktiv. Hanen kamformiga antenner. Framvingar gråbruna med varierande teckning i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta. På baksidan är det svarta ytterkantsbandet obrutet.

Archiearis
notha

Grå flickfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 27-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix caprea