Kännetecken: Grå framvingar med mörkare gråbrunt rotfält. Gråbrun fläck halvvägs ut från framkanten, som ofta har ljusare mittdel vid framkanten och som når halvvägs mot bakkanten och avslutas med brett svart streck.

Apotomis
semifasciana

Halvbandad videknoppvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Mörka fläcken mitt på vingen fortsätter oftast tydligare som ett tvärband mot bakkanten hos infida som också normalt har några gultonade fjäll i vinkeln ut från ytterkanten av tvärbandet. För att vara helt säker på exemplar av tämligen sällsynta infida som saknar gula fjäll krävs genitalieundersökning.Skillnaden i tvärbandets tydlighet är inget säkert kännetecken.
Kännetecken: Grå framvingar med mörkare gråbrunt rotfält. Gråbrun fläck halvvägs ut från framkanten som når halvvägs mot bakkanten och avslutas med brett svart streck och fortsätter som diffust tvärband mot bakkanten.

Apotomis
infida

Helbandad videknoppvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix purpurea