Kännetecken: Mörkgrå framvingar med diffust vitt tvärband 1/3 ut och ett vitt tvärband långt ut från framkanten mot bakhörnet.Fjällart i björkregion och fjällhed.

Apotomis
lemniscatana

Smalvingad fjällknoppvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Aquilonana är mindre med smalare framvingar. Det yttre vita tvärbandet når längre in på framkanten hos aquilonana så att den främre delen är triangulär, medan det hos lemniscatana är mer rektangulärt och den inre begränsningen vinkelrät mot framkanten.
Kännetecken: Blygrå framvingar med brett vitt tvärband från 3/4 ut på framkanten mot bakhörnet. Vita fläckar också längs ytterkanten som går ända ut i fransarna. Fjällhed.

Argyroploce
aquilonana

Fjällbrantsbrokvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: