Kännetecken: Mörkt gråbruna vingar med svag teckning. Vingarna är relativt breda med nästan rak framkant och trubbigt framhörn. Yttre våglinje med W strax bakom mitten och njurfläcken delvis markerad med vitt.

Apamea
oblonga

Jordgrått ängsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 39-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Turbida är mindre, framvingarna har grynigare teckning och vitt komma eller kolon markerar bakre och yttre kanten av njurfläcken. Våglinjen är obruten hos oblonga och bildar ett grunt W mitt på.
Kännetecken: Mörkbruna framvingar. Vitt komma eller kolon markerar bakre och yttre kanten av njurfläcken. Ljus våglinje i ytterfältet som är uppbruten i fläckar.

Sideridis
turbida

Vitpunkterat lundfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 36-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cakile, Euphorbia, Plantago lanceolata, Spergularia rubra, Taraxacum