Kännetecken: Kontrastrika framvingar med rödbrun grundfärg och mörkt gråsvart mellanfält med vågiga delvis vitkantade begränsningar. Tydlig oval och njurfläck i grundfärgen. Ljus tvärlinje och mörka vingribbor i ytterfältet.

Apamea
illyria

Skogsängsfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 31-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Dactylis, Deschampsia, Milium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Illyria är tydligt mindre och flyger tidigare. Hanen hos amica har kamtandade antenner och arten är bara funnen ett fåtal gånger i Sverige.
Kännetecken: Framvingarna gråbruna med mörkare mellanfält och ljusare ytterfält. Spetsigt vinghörn och svagt vågiga fransar. Två tydliga vitgula tvärlinjer begränsar mellanfältet. Ring- och njurfläck ljusa. Bara fåtal fynd i Sverige. De flesta nyligen.

Blepharita
amica

Bergängsfly

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 41-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aconitum, Heracleum, Lactuca, Prunus padus, Taraxacum