Kännetecken: Gråspräckliga framvingar. Vit och svart oval och en diffus svart njurfläck. Bakvingarna mörkbruna med vitt fält med månformig diskfläck i inre främre delen. Dagaktiv.

Anarta
melanopa

Svartfläckat hedfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 24-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Vaccinium
Arterna är: Lika
Skillnad: Lapponica har njurfläck med vit kant, medan den hos melanopa är svart och diffus. Lapponicas bakvingar är mörka med ett smalt ljust tvärband, medan de hos melanopa har stor vit fläck med svart månformig dickfläck.
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med ett par hackiga svarta tvärlinjer. Njurfläck med vit kant och oval diffust vit. Bakvingar mörka med diffus ljus tvärlinje. Dagaktiv.

Sympistis
lapponica

Lapskt hedfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Vaccinium myrtillus