Kännetecken: Variabel. Den vanligaste formen är grå med ett antal diffusa svarta fläckar och ett tunt vitt tvärband långt ut med en kraftig knyck. En form har en stor svart fläck längs inre 3/5 av bakkanten. Svarta fläckar runt spetsen. Antennen ringad.

Anacampsis
populella

Aspsobermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix alba, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Båda är variabla och utseendet överlappar en hel del så ofta krävs det genitalieundersökning för att vara helt säker om man inte vet värdväxten. (Finns rapporter om att larv av blattariella noterats på asp så inte heller värdväxt helt 100-procentigt.) Typiska exemplar som är kontrastrikt tecknade i svart och vitt bör dock vara blattariella och mer enfärgat grå är högst troligen populella.
Kännetecken: Variabel. Den vanligaste formen är svart och vit med ett tunt vitt tvärband långt ut med en kraftig knyck. En form är gråvit med svarta fläckar och en har en stor svart fläck i inre, bakre delen. Svarta fläckar runt spetsen. Antennen ringad.

Anacampsis
blattariella

Björksobermal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula