Kännetecken: Bruna framvingar med två vågiga ljusa tvärlinjer med mörk kant. Tydlig oval i form av lite ljus ring. Yttre tvärlinjen går rakt mot bakkanten och den inre viker av inåt vid framkanten. Kopparfärgade bakvingar.

Amphipyra
pyramidea

Pyramidbuskfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 40-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Syringa, Tilia, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Perflua har tydligare ljust ytterfält, mer jämnmörkt mellanfält och bakvingarna är ljusbruna utan kopparton.
Kännetecken: Bruna framvingar med ljust gulbrunt ytterfält Två vågiga ljusa tvärlinjer med mörk kant. Tydlig oval i form av lite ljus ring. Ljusbruna bakvingar.

Amphipyra
perflua

Poppelbuskfly

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 44-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus, Lonicera, Populus tremula, Prunus spinosa, Ulmus