Kännetecken: Gulbrun/rödbrun framvinge med rund mörkbrun fläck mitt på vingen. Precis innanför denna finns två svarta punkter och utanför oftast en svag vit punkt och ibland en vit punkt bakom fläcken. Mörkt streck från bakkanten nära basen.

Agonopterix
scopariella

Harrisbladsplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius
Arterna är: Lika
Skillnad: Laterella har en svart prick utanför den mörka centrala fläcken, medan denna är vit med mörk kant hos scopariella (om den finns) och denna har också ofta en likadan vit prick precis i bakkanten av den stora fläcken. Laterella har mer svarta fjäll inklusive svarta fläckar längs framkanten. Den centrala mörka fläcken är svart och trekantig hos laterella, medan den är mer rundad och brun hos scopariella och dessutom längre från de två svarta prickarna innanför.
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med rikligt med svarta fjäll och en stor mörk trekantig fläck centralt. Precis innanför denna finns två svarta punkter och utanför en större svart punkt. Svarta fläckar längs framkanten och ytterkanten.

Agonopterix
laterella

Blåklintsplattmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea cyanus