Kännetecken: Brun framvinge med ljusare bas och stor mörk fläck mitt på vingen. Precis innanför denna finns två svarta punkter och utanför en svart punkt. Svart streck nära basen, svarta punkter längs ytterkant och mörka märken på framkanten.

Agonopterix
propinquella

Mindre tistelplattmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Carduus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare
Arterna är: Lika
Skillnad: Laterella är större och har mycket mer spridda svarta fjäll på framvingarna. Den centrala svarta fläcken är lite trekantig hos laterella, medan den är mer rundad och tydligare hos propinquella.
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med rikligt med svarta fjäll och en stor mörk trekantig fläck centralt. Precis innanför denna finns två svarta punkter och utanför en större svart punkt. Svarta fläckar längs framkanten och ytterkanten.

Agonopterix
laterella

Blåklintsplattmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea cyanus