Kännetecken: Vitgula framvingar med svart prick strax utanför mitten och en 1/3 ut. Diffus mörk fläck bakom den yttre svarta fläcken. Svarta streck längs ytterkanten. Mörka antenner. Ljusgrå bakvingar med ljus bas.

Agonopterix
kaekeritziana

Klintplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea scabiosa, Knautia
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Bipunctosa har mer svarta prickar längs ribborna i en yttre delen och ger allmänt ett mörkare intryck.
Kännetecken: Ljust gulaktiga framvingar med svart prick strax utanför mitten och en 1/3 ut. Diffus mörk fläck bakom den yttre svarta fläcken och inåt från denna. Svarta prickar längs ribborna i ytterdelen. Mörka antenner.

Agonopterix
bipunctosa

Ängsskäreplattmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 19-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Serratula