Kännetecken: Brungrå framvingar med svart fläck strax innanför mitten som är vinklad utåt. Diffust tvärband strax utanför mitten med svart v-formad fläck i mitten. Utanför bandet längsgående mörka stråk som ger veckat intryck. Brungul hjässa.

Agonopterix
arctica

Fjällvideplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix myrsinites, Salix myrtilloides
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Utbredningen överlappar inte. Arctica har brungul hjässa som kontrasterar mot gråare mellankropp, medan quadripunctata har en mer brungrå hjässa i samma nyans som mellankroppen.
Kännetecken: Brungrå framvingar med rund svart fläck strax utanför mitten och varierande antal andra mindre fläckar. I yttre delen längsgående mörka stråk som ger veckat intryck. Brungrå hjässa.

Agonopterix
quadripunctata

Fyrpunktsplattmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Seseli