Kännetecken: Brungrå framvingar med svart fläck strax innanför mitten som är vinklad utåt. Diffust tvärband strax utanför mitten med svart v-formad fläck i mitten. Utanför bandet längsgående mörka stråk som ger veckat intryck. Brungul hjässa.

Agonopterix
arctica

Fjällvideplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix myrsinites, Salix myrtilloides
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Conterminella har ljusare mellankropp och bas på framvingarna, medan de hos arctica har samma färg som resten av framvingen. Observera dock att i norra delen av Sverige är conterminella inte speciellt kontrastrikt tecknad och kan inte med säkerhet skiljas från arctica. Exemplar som misstänks vara arctica måste samlas in för säker bestämning.
Kännetecken: Framvingar mörkt gråbruna och ofta med roströda fjäll. Gulgrå hjässa, mellankropp och vingbas. Svängd svart streck mitt på vingen och utanför detta en diffus vit punkt. Svarta fläckar längs ytterkanten. Mer kontrastlös i norra Sverige.

Agonopterix
conterminella

Videplattmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens