Kännetecken: Brunaktiga murriga framvingar med 3 mörka diffusa tvärlinjer. Tre ljusa brungula fläckar längs framkanten och en nära bakhörnet utanför yttre tvärlinjen. Liten mörk diskpunkt och ofta ljust stråk utanför denna.

Aglossa
pinguinalis

Fettmott

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Pinguinalis har ljusa fläckar längs framkanten och nära bakhörnet och framkanten är lite konkav medan den hos pallustris är rak eller svagt konvex.
Kännetecken: Ljust gråbruna rundade framvingar med två i regel tydliga mörka taggiga tvärlinjer. Den yttre svänger runt den lilla mörka njurfläcken. Även ovalen mycket liten och mörk.

Athetis
pallustris

Kärrängsfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago