Kännetecken: Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband som överlappar en aning. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.

Aethes
francillana

Morotsblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Daucus carota, Pastinaca
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Beatricella har lite mindre sneda tvärband som inte överlappar, medan ytterkanten av det inre når förbi innerkanten hos det yttre hos francillana. Beatricellas tvärband är också lite grövre och mer ojämna.
Kännetecken: Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband som inte överlappar. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.

Aethes
beatricella

Odörtsblomvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Conium maculatum