Kännetecken: Grå framvingar. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten som är mjukt svängd inåt mot framkanten med rött fält innanför och rött/svart fält utanför mot framkanten. Två svarta diskpunkter. Vit lite vågig linje i ytterfältet.

Acrobasis
advenella

Rönnbladsmott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Sorbus aucuparia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Roborella är betydligt större och mer orange i färgen. Den inre ljusa tvärlinjen går mer inåt mot framkanten hos advenella, medan den hos roborella har en tydlig mörk tvärlinje parallellt utanför. Den yttre ljusa tvärlinjen gör bara två långa mjuka böjar hos roborella, medan den hos advenella är mer hackig.
Kännetecken: Variabel. Rödbruna framvingar med mörk fläck vid bakkanten 1/3 ut med ljus tvärlinje utanför. Yttre halvan ofta ljusare och med mörka prickar både centralt och nära bakkanten. Mjukt vågig dubbel (mörk respektive ljus) tvärlinje 4/5 ut.

Phycita
roborella

Gråbrunt ekbladsmott

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Pyrus, Quercus