Kännetecken: Variabel. Trubbiga jämnbreda framvingar. En form är blågrå med rödaktiga fjäll. En annan rödbrun med bred vit bård längs framkanten och tunna rödbruna tvärlinjer.

Acleris
fimbriana

Odonvårvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Malus domestica, Prunus spinosa, Spiraea, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Den grå formen av fimbriana påminner om lipsiana, men har rikligt med roströda fjäll medan lipsiana istället har svarta prickar men ibland roströd ton i grundfärgen. Fimbriana har rundare vingar.
Kännetecken: Variabel. Grå framvingar som ibland har en stark roströd ton. Rikligt med stora svarta prickar på hela vingen och ofta gulvitt streck och spridda roströda fjäll mitt på vingen.

Acleris
lipsiana

Småprickig blåbärsvårvecklare

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus sylvestris, Myrica gale, Pyrus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis