Kännetecken: Gröna vingar som bleknar till gult. Brett distinkt mörkt band som ofta har gröna inslag. Breda och rundade vingar. Vingribborna markerade med svart och vitt i ytterfältet.

Acasis
viretata

Grön lobmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cornus sanguinea, Crataegus, Frangula alnus, Hedera, Ilex, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Spiraea, Viburnum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Viretata är mer färggrann och har ett distinkt mörkare centralt tvärband.
Kännetecken: Grå vingar med grön ton och två parallella vågiga vita tvärlinjer 3/4 ut på vingen. Breda och rundade vingar.

Acasis
appensata

Trolldruvelobmätare

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Actaea spicata